ข้อมูลการคัดกรอง ร้อยละของ Healthy Aging


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 18,230 9,04049.59
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 5,976 4,99683.60
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 8,939 4,65352.05
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 10,488 5,36551.15
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 15,031 8,47756.40
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 11,387 8,15471.61
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 13,857 9,83570.97
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 4,381 3,17672.49
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 8,518 2,87933.80
รวม96,80756,57558.44


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 19 มิถุนายน 2560