น้ำหนักทารกแรกคลอดต่ำกว่า 2500 กรัม


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 202 209.90
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 218 135.96
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 159 138.18
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 198 168.08
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 384 369.38
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 329 236.99
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 397 389.57
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 87 55.75
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 140 107.14
รวม2,1141748.23


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560