อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ACSC) HT


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 67,944 80.01
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 29,476 10.00
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 36,810 270.07
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 43,292 200.05
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 59,167 50.01
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 42,349 60.01
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 51,287 30.01
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 15,694 110.07
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 28,767 10.00
รวม374,786820.02


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560