อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ACSC) DM


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 67,944 990.15
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 29,476 930.32
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 36,810 520.14
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 43,292 630.15
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 59,167 580.10
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 42,349 520.12
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 51,287 1070.21
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 15,694 430.27
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 28,767 20.01
รวม374,7865690.15


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560