อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ACSC) หัวใจวายหรือภาวะหัวใจล้มเหลว Heart failure


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 67,944 280.04
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 29,476 430.15
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 36,810 490.13
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 43,292 490.11
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 59,167 410.07
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 42,349 140.03
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 51,287 250.05
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 15,694 190.12
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 28,767 130.05
รวม374,7862810.07


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560