อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ACSC) โรคหอบหืด(Asthma)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 67,944 560.08
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 29,476 100.03
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 36,810 280.08
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 43,292 280.06
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 59,167 310.05
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 42,349 190.04
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 51,287 420.08
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 15,694 280.18
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 28,767 50.02
รวม374,7862470.07


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560