อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ACSC) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 67,944 20.00
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 29,476 150.05
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 36,810 150.04
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 43,292 110.03
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 59,167 190.03
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 42,349 10.00
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 51,287 100.02
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 15,694 60.04
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 28,767 0.00
รวม374,786790.02


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560