อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ACSC) โรคลมชัก (Epilepsy)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 67,944 350.05
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 29,476 160.05
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 36,810 480.13
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 43,292 110.03
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 59,167 340.06
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 42,349 220.05
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 51,287 390.08
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 15,694 70.04
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 28,767 20.01
รวม374,7862140.06


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560