ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวาน อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ดี


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 1,843 1,22566.47
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 887 40745.89
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 1,536 72847.40
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 1,299 45735.18
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 2,288 1,02044.58
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 1,634 56734.70
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 1,696 63237.26
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 780 24831.79
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,035 45644.06
รวม12,9985,74044.16


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560