อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี อายุมากกว่า 15 ปี


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 2,499 1,08043.22
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,337 81060.58
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,074 1,55074.73
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 1,856 72238.90
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 3,000 1,71757.23
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 2,421 1,13546.88
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 2,499 97338.94
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 971 49851.29
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,457 36224.85
รวม18,1148,84748.84


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560