อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจหาระดับ HbA1C ประจำปี และต้องมีผล LAB


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 2,499 1,66766.71
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,337 1,11683.47
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,074 1,77785.68
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 1,856 69437.39
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 3,000 2,28276.07
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 2,421 1,56264.52
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 2,499 1,07242.90
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 971 63865.71
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,457 23916.40
รวม18,11411,04760.99


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560