อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปรายใหม่


จังหวัดอำเภอเป้าหมายรายใหม่ร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 50,564 8361.65
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 16,953 4642.74
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 24,087 5032.09
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 27,521 1,0973.99
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 38,476 1,8054.69
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 29,327 9973.40
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 35,614 1,0642.99
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 10,437 4594.40
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 20,838 1,1225.38
รวม253,8178,3473.29


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560