อัตราผู้ป่วยเบาหวานอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปรายใหม่


จังหวัดอำเภอเป้าหมายรายใหม่ร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 51,020 3800.74
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 17,252 1650.96
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 24,309 2811.16
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 28,127 4911.75
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 39,560 7211.82
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 29,885 4381.47
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 36,186 4921.36
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 10,716 1801.68
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 21,527 4332.01
รวม258,5823,5811.38


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560