ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 22 พฤษภาคม 2559