ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP 5


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 834 61473.62
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 491 47095.72
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 540 52196.48
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 633 58792.73
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 735 68893.61
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 622 56891.32
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 646 58790.87
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 206 17886.41
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 404 29573.02
รวม5,1114,50888.20


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560