ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีนหัด (ตาก)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 662 49374.47
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 427 32676.35
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 500 37374.60
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 508 38776.18
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 651 51679.26
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 535 40776.07
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 552 42576.99
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 199 13366.83
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 338 22767.16
รวม4,3723,28775.18


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล ::