อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยความดันโลหิตสูง


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 8,097 80.10
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 3,762 100.27
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 5,104 230.45
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 5,755 240.42
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 8,737 200.23
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 6,150 110.18
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 6,677 360.54
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 3,047 200.66
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 3,948 20.05
รวม51,2771540.30


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560