อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 2,499 401.60
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,337 342.54
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,074 120.58
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 1,856 30.16
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 3,000 40.13
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 2,421 271.12
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 2,499 301.20
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 971 252.57
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,457 00.00
รวม18,1141750.97


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560