อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคหืด


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 292 0.00
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 274 51.82
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 195 10.51
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 297 0.00
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 919 10.11
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 333 0.00
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 495 0.00
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 72 1825.00
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 196 0.00
รวม3,073250.81


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560