ร้อยละของหญิงมีครรภ์ (ทุกสิทธิ) ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 259 18169.88
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 237 20184.81
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 184 15885.87
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 238 18979.41
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 412 30674.27
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 335 23369.55
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 416 32076.92
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 105 5754.29
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 147 10772.79
รวม2,3331,75275.10


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560