จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ต่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (กองทุน)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 9,458 140.15
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 4,567 90.20
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 5,736 310.54
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 7,056 140.20
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 10,880 370.34
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 7,647 120.16
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 8,485 430.51
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 3,592 210.58
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 5,118 80.16
รวม62,5391890.30


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560