จำนวนผู้ป่วยตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ต่อผู้ป่วยเบาหวานสิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป (กองทุน)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 3,120 00.00
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,615 00.00
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,392 00.00
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 2,391 00.00
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 3,819 00.00
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 3,045 00.00
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 3,218 20.06
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,165 00.00
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,964 00.00
รวม22,72920.01


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560