จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ต่อผู้ป่วยเบาหวาน สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป (กองทุน)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 3,120 00.00
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,615 10.06
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,392 20.08
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 2,391 20.08
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 3,819 160.42
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 3,045 10.03
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 3,218 20.06
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,165 40.34
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,964 00.00
รวม22,729280.12


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560