จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น Ketoacidosis, Hyperosmolarity, Hypoglycemia, Coma) สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ต่อผู้ป่วยเบาหวานสิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป (กองทุน)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 3,120 481.54
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,615 271.67
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,392 271.13
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 2,391 451.88
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 3,819 431.13
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 3,045 240.79
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 3,218 391.21
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,165 363.09
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,964 70.36
รวม22,7292961.30


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560