อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ LDL < 100mg/DL (กองทุน)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 1,421 70449.54
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,344 69051.34
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,177 80937.16
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 1,545 57837.41
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 3,065 1,24140.49
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 2,445 1,48460.70
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 2,253 1,40362.27
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 938 41043.71
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 752 37549.87
รวม15,9407,69448.27


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560