ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง (ไม่รวม HT ที่เป็น DM) พบภาวะแทรกซ้อนทางไต (กองทุน)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 7,190 3524.90
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 3,478 1414.05
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 4,000 1994.98
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 5,276 3286.22
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 7,973 89911.28
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 5,459 2965.42
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 6,141 2283.71
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 2,644 53820.35
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 3,626 2567.06
รวม45,7873,2377.07


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560