ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต (กองทุน)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 3,125 51716.54
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,615 19912.32
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,393 30412.70
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 2,394 26611.11
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 3,820 60915.94
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 3,052 2889.44
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 3,224 2838.78
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,166 57849.57
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,964 27013.75
รวม22,7533,31414.57


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560