ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า (กองทุน)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 3,125 30.10
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,615 10.06
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,393 10.04
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 2,394 00.00
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 3,820 00.00
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 3,052 00.00
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 3,224 20.06
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,166 00.00
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,964 00.00
รวม22,75370.03


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560