อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับ HbA1c ได้ อายุมากกว่าเท่ากับ 65 ปี (กองทุน)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 834 56567.75
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 378 33287.83
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 689 61689.40
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 283 24385.87
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 852 75588.62
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 629 53384.74
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 530 40175.66
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 289 25287.20
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 226 16673.45
รวม4,7103,86382.02


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560