อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับ HbA1c ได้ อายุต่ำกว่า 65 ปี (กองทุน)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 1,432 68247.63
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 909 58664.47
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 1,330 96872.78
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 482 31966.18
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 2,043 1,22960.16
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 1,501 82955.23
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 985 35435.94
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 494 28357.29
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 467 22047.11
รวม9,6435,47056.73


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560