ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง (ไม่รวม HT ที่เป็น DM) ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี CREATININE ในเลือด (กองทุน)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 7,190 3,03042.14
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 3,478 2,72378.29
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 4,000 3,53488.35
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 5,276 3,99475.70
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 7,973 6,33979.51
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 5,459 3,66567.14
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 6,141 4,07266.31
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 2,644 1,94973.71
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 3,626 1,47140.57
รวม45,78730,77767.22


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด

ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560