อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีการตรวจ Lipid Profile (TG and CH and HDL and LDL) และมีผล LAB (กองทุน)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 9,469 2,01521.28
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 4,567 3,46675.89
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 5,738 4,97286.65
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 7,059 86612.27
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 10,882 7,53069.20
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 7,651 5,16267.47
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 8,495 5,20261.24
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 3,593 2,63673.36
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 5,119 2,09440.91
รวม62,57333,94354.25


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560