ผู้ป่วยเบาหวานมี Microalbuminuria ได้รับยากลุ่ม ACEI หรือ ARB (TRACE) (กองทุน)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 1,891 1,29568.48
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,251 88470.66
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 1,888 1,25966.68
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 20 1155.00
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 3,102 1,74456.22
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 478 23248.54
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 671 40460.21
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 791 35945.39
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 883 18420.84
รวม10,9756,37258.06


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560