อัตราผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียดประจำปี (กองทุน)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 3,125 1,41045.12
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,615 1,23376.35
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,393 2,03585.04
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 2,394 1,55765.04
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 3,820 2,93376.78
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 3,052 1,46147.87
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 3,224 1,12434.86
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,166 74663.98
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,964 61731.42
รวม22,75313,11657.65


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560