อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตา อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี (กองทุน)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 3,125 1,72655.23
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,615 1,20674.67
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,393 1,85577.52
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 2,394 1,51063.07
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 3,820 2,78572.91
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 3,052 1,21839.91
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 3,224 1,59349.41
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,166 74263.64
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,964 73537.42
รวม22,75313,37058.76


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560