อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต และ ได้รับการตรวจ Microalbuminuria อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และต้องมีผล LAB (กองทุน)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 2,140 1,71780.23
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,261 1,13590.01
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,001 1,71185.51
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 1,871 191.02
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 3,024 2,85694.44
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 2,386 44718.73
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 2,457 62725.52
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 831 67080.63
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 648 40963.12
รวม16,6199,59157.71


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560