อัตราผู้ป่วยเบาหวานมีการตรวจ Lipid Profile ประจำปี (TG ,CH ,HDL และ LDL) และต้องมีผล LAB (กองทุน)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 3,125 1,22239.10
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,615 1,33382.54
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,393 2,15490.01
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 2,394 70829.57
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 3,820 2,78272.83
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 3,052 2,44280.01
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 3,224 2,23069.17
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,166 93480.10
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,964 74537.93
รวม22,75314,55063.95


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560