อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจหาระดับ HbA1C ประจำปี และต้องมีผล LAB (กองทุน)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 3,125 2,26672.51
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,615 1,28779.69
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,393 2,01484.16
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 2,394 73730.79
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 3,820 2,89475.76
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 3,052 2,12669.66
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 3,224 1,51546.99
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,166 78367.15
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,964 69235.23
รวม22,75314,31462.91


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560