ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ ปี 2560 Stage5


จังหวัดอำเภอจำนวนรวมทุก StageStage5ร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 2,009 1296.42
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 567 559.70
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 1,071 656.07
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 1,641 412.50
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 2,586 752.90
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 1,223 272.21
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 1,186 453.79
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,167 181.54
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,404 533.77
รวม12,8545083.95


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560