ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ ปี 2560 Stage4


จังหวัดอำเภอจำนวนรวมทุก StageStage4ร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 2,009 27413.64
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 567 10017.64
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 1,071 13912.98
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 1,641 1096.64
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 2,586 2248.66
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 1,223 19916.27
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 1,186 14211.97
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,167 695.91
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,404 16811.97
รวม12,8541,42411.08


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560