ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ ปี 2560 Stage3


จังหวัดอำเภอจำนวนรวมทุก StageStage3ร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 2,009 1,26162.77
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 567 27247.97
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 1,071 64360.04
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 1,641 57935.28
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 2,586 1,49557.81
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 1,223 79565.00
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 1,186 67256.66
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,167 51744.30
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,404 72151.35
รวม12,8546,95554.11


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560