ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ ปี 2560 Stage2


จังหวัดอำเภอจำนวนรวมทุก StageStage2ร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 2,009 28214.04
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 567 9416.58
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 1,071 19718.39
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 1,641 57735.16
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 2,586 57222.12
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 1,223 16013.08
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 1,186 28323.86
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,167 39133.50
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,404 35925.57
รวม12,8542,91522.68


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560