ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ ปี 2560 Stage1


จังหวัดอำเภอจำนวนรวมทุก StageStage1ร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 2,009 633.14
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 567 468.11
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 1,071 272.52
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 1,641 33520.41
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 2,586 2208.51
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 1,223 423.43
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 1,186 443.71
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,167 17214.74
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,404 1037.34
รวม12,8541,0528.18


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560