ผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 9 เดือน Special PP


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 670 30044.78
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 389 22858.61
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 411 22554.74
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 454 26658.59
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 592 32254.39
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 504 24448.41
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 548 29954.56
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 163 9658.90
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 315 17655.87
รวม4,0462,15653.29


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 19 มิถุนายน 2560