ผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือน Special PP


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 776 42554.77
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 453 27961.59
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 472 28159.53
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 571 37766.02
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 663 38858.52
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 495 24449.29
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 571 28850.44
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 189 9650.79
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 324 20763.89
รวม4,5142,58557.27


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 19 มิถุนายน 2560