ผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 30 เดือน Special PP


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 680 37555.15
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 427 27564.40
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 497 29158.55
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 501 33767.27
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 648 39961.57
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 527 29656.17
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 550 31056.36
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 197 13166.50
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 337 21363.20
รวม4,3642,62760.20


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 19 มิถุนายน 2560