ผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 18 เดือน Special PP


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 701 40457.63
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 394 24562.18
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 423 23956.50
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 479 29762.00
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 668 40660.78
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 489 26654.40
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 541 30556.38
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 193 11559.59
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 293 16757.00
รวม4,1812,44458.45


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 19 มิถุนายน 2560