10.1 ร้อยละของการคัดกรองพัฒนาการเด็ก


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 2,690 2,44891.00
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,442 1,41798.27
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 1,730 1,61693.41
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 1,850 1,75294.70
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 2,690 2,45991.41
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 1,965 1,81492.32
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 2,152 1,97091.54
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 734 67892.37
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,303 1,22694.09
รวม16,55615,38092.90


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล ::