9. น้ำหนักทารกแรกคลอดต่ำกว่า 2500 กรัม


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 109 1110.09
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 80 810.00
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 46 36.52
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 65 710.77
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 81 911.11
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 96 77.29
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 60 46.67
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 7 00.00
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 42 37.14
รวม586528.87


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล ::