9. น้ำหนักทารกแรกคลอดต่ำกว่า 2500 กรัม


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 279 2810.04
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 188 126.38
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 142 117.75
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 252 3112.30
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 243 2811.52
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 230 125.22
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 188 147.45
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 49 48.16
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 84 44.76
รวม1,6551448.70


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 18 พฤษภาคม 2561