7. สัดส่วนการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้บริการที่โรงพยาบาล


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย  131,588Infinity
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย  26,614Infinity
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ  44,751Infinity
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ  50,696Infinity
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย  46,797Infinity
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง  66,283Infinity
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก  77,848Infinity
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร  20,529Infinity
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม  32,724Infinity
รวม0497,830Infinity


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล ::