7. สัดส่วนการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้บริการที่โรงพยาบาล


จังหวัดอำเภอPrimarysSecondarys-
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 229,993 371,350161.46
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 103,725 68,27665.82
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 165,059 115,24469.82
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 160,437 141,65188.29
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 235,454 138,06758.64
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 179,247 173,51996.80
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 197,127 202,929102.94
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 36,641 49,874136.12
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 117,895 75,97364.44
รวม1,425,5781,336,88393.78


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 18 พฤษภาคม 2561